| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • dể có vốn thực hiện ý tưởng của mình trước tiên bạn phải tìm người có chung ý tưởng với mình , nhưng phải tìm người có dủ khả năng dể dầu tư cho bạn .sau dó bạn trình bày ý tưởng của mình cho người dó và tìm cách thuyết phục họ dể họ tin tưởng và dầu tư cho mình .hoặc bạn có thể dến ngân hàng dể vây vốn mà.....chúc bạn thành công!

  Trả lời bởi phanhuyen_60
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  bạn có thể vào trang web : www.ytuong.com.vn để trình bày ý tưởng của bạn.

  Chúc bạn thành công!

  Trả lời bởi Freddy
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư