| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Trả lời bởi p3_al0n3ly_kut3
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Theo tui hiểu là bạn của bạn đã có công ty ở nước ngoài và cần mở VPĐD tại Việt Nam. Nếu vậy thì rất đơn giản. Bạn tìm Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 quy định chi tiết Luật Thương Mại về Văn Phòng Đại Diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để xem chi tiết. Bạn chú ý là VPĐD thương nhân nước ngoài không được ký kết hợp đồng kinh doanh tạo doanh thu tại Việt Nam, chỉ được làm chức năng giao dịch, hỗ trợ phát triển thị trường tai Việt Nam. Nếu có giao dịch thì công ty mẹ ở nước ngoài ký hợp đồng mà như vậy thì nhiêu khê đấy. Bạn nên tính chuyện lập công ty tại Việt nam theo Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp có khi lại thuận lơi hơn là VPĐD.

  Trả lời bởi duykhanh_pro
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư