| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Trước hết bạn cần chọn ngân hàng vay, tốt nhất là ngân hàng mừ cty bạn đang có quan hệ và mở tài khoản ở đó, rùi ra đó nhờ nhân viên tín dụng cung cấp danh sách các giấy tờ cần chuẩn bị cũng như trao đổi thông tin cần thiết. Tuy nhiên, nếu không có tài sản đảm bảo thì chắc là không vay được nếu cty bạn không phải là khách hàng thân thiết và quen thuộc của ngân hàng.

  Hồ sơ vay sẽ gồm nhiều giấy tờ như cơ bản chia thành 3 nhóm:

  - Nhóm tư cách người đi vay: đăng ký kinh doanh, điều lệ, biên bản họp, ...

  - Nhóm tài sản đảm bảo: giấy tờ sở hữu nhà đất;

  - Nhóm mục đích vay và khả năng trả nợ (ngân hàng sẽ nói với bạn đây là nhóm quan trọng nhất ) thừơng gồm:

  + Kinh nghiệm kinh doanh và năng lực kinh doanh của cty bạn: vốn hiện tại, tài sản hiện tại, báo cáo tài chính, hợp đồng đã ký, doanh số, ... bằng cấp của xếp bạn.

  + Phương án kinh doanh mà theo đó, bạn sẽ sử dụng vốn của ngân hàng, và vốn của bạn có để đưa vào cùng triển khai (tỷ lệ đẹp mà ngân hàng thích là 50/50).

  Cuối cùng, nếu xếp bạn đã là khách quen của ngân hàng, bạn làm hồ sơ đơn giản thui.

  Trả lời bởi tttvtt
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư