| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • câu hỏi này hay đó ,,,nhưng mà giải thích như vầy hay hơn và không mất thời gian ;đầu tư công là mang cua nhf ra chùa ,,,còn nợ công thì không cần trả!

  Trả lời bởi lolita_lee
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Đầu tư công (đtc) có nghĩa là chính phủ bỏ tiến xây đựng hạ tầng cơ sở, xây dựng phòng ốc, mua máy móc, các chi phí huận luyện đào tạo dạy nghể, hay nghiên cứu khảo sát trong sinh hoạt kinh tế.v.v.

  Nợ công là nợ của chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương. Có thể là nợ nội địa từ các nhà đầu tư trong nước, có thể là nợ ngoại khi vay mượn từ nước ngoài. Thường chính phủ mượn nợ qua các công cụ: phát hành công khố phiếu, các trái phiếu hay các quốc gia nghèo thường vay các ngân hàng phát triển quốc tế hay vùng như VN nợ ADB, WB... Thâu nhập của chính phủ là do nguồn thuế nên nợ công là nợ quốc dân, nợ mà người dân đóng thuế phải trả.

  Trả lời bởi hoanghahoanghacb
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư