| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  @ Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà ngân hàng trung ương (ngân hàng Nhà nước) đánh vào các khoản tiền cho các ngân hàng thương mại vay để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn hoặc bất thường của các ngân hàng này. Quy định lãi suất chiết khấu là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ nhằm điều tiết lượng cung tiền.

  Ngày 10/06/2008, NHNH đã ban hành hai Quyết định số 1316/QĐ-NHNN và Quyết định số 1317/QĐ-NHNN ngày 10/6/2008 về việc điều chỉnh lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu. Theo đó, kể từ ngày 11/6/2008, NHNN sẽ điều chỉnh lãi suất cơ bản từ 12%/năm tăng lên 14%/năm, lãi suất tái cấp vốn từ 13%/năm tăng lên 15%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 11%/năm tăng lên 13%/năm và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 11/6/2008. Các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động và cho vay bằng Đồng Việt Nam ở mức hợp lý, để tăng khả năng huy động và cho vay vốn.

  ví dụ như thế này cho dễ hiểu: cty B cho cty A mua chịu, cty B sẽ phát hành một giất ghi nợ ( gọi là hối phiếu) chứng nhận khoản nợ mà cty A phải trả 100 triệu tói ngày 30/6, chẳng hạn là vậy. nhưng ngày 10/6 do cty B cần vốn để mở rộng hoạt động kinhd oanh nhưng ko có đủ nguồn tài chính, cty B đến ngân hnàg của mình là ngân hàng B để chíết khấu, số tiền mà cty B nhận đc sẽ là 100tr - lãi chiết khấu. một lần nữa, ngân hàng B cần vốn để trả lãi cho khách hàng, ngân hàng B sẽ đem tờ hối phiếu này tới ngân hàng trung ương, tại đây ngân hàng trung ương sẽ chiết khấu lần 2, và số tiền ngân hàng B sẽ nhận đc là 100tr- lãi suất tái chiết khấu>>> bạn đã hiểu rồi chứ

  Trả lời bởi xuongrong_emiuanh
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư