| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • DownJone là chỉ số của thị trường chứng khoán USA.

  VN index là chỉ số chứng khoán của thị trường c. khoán việt nam.

  nôm na = ( giá cp 1* số lg cp1 giao dịch + giá cp2*sl+.....)/ n cổ phiếu.

  Trả lời bởi kiki_coco02
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  1/Chỉ số thị trường chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu. Nó được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo phương pháp tính nhất định. Thông thường, danh mục sẽ bao gồm các cổ phiếu có những điểm chung như cùng niêm yết tại một sở giao dịch chứng khoán, cùng ngành hay cùng mức vốn hóa thị trường. Các chỉ số chứng khoán này có thể do sở giao dịch chứng khoán định ra (ví dụ Vn-Index), cũng có thể do hãng thông tin (ví dụ Nikkei 225) hay một thể chế tài chính nào đó định ra (ví dụ Hang Seng Index).

  Các chỉ số nổi tiếng trên thế giới

  Dow Jones Industrial Average của Hoa

  S&P 500 của Hoa Kỳ

  FTSE 100 của Anh

  CAC 40 của Pháp

  DAX của Đức

  Nikkei 225 của Nhật Bản

  Hang Seng Index của Hồng Kông

  Các chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam

  CBV Index

  HASTC-Index

  Vn-Index

  2/VnIndex là một chỉ số thị trường chứng khoán của Việt Nam.

  VnIndex được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tính toán theo phương pháp chỉ số Paasche.

  VN - Index được tính theo công thức sau:

  VN INDEX = Σ (( P­1i x Q1i ) x 100 ) / P0i x Q0i ))

  Trong đó:

  + P1i : Giá hiện hành của cổ phiếu i

  + Q1i: Khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu i

  + Poi : Giá của cổ phiếu i thời kỳ gốc

  + Qoi : Khối lượng của cổ phiếu i tại thời kỳ gốc

  Các trường hợp điều chỉnh và cách điều chỉnh:

  1. Khi trên thị trường xảy ra trường hợp niêm yết mới hay tổ chức niêm yết tiến hành tăng vốn, hệ số chia sẽ được điều chỉnh như sau:

  D1 = D0 x V1 / (V1- AV )

  Trong đó:

  + D1: Hệ số chia mới

  + D0: Hệ số chia cũ ( D0 = å P0i x Q0i )

  + V1: Tổng giá trị hiện hành của các cổ phiếu niêm yết

  ( V1 = å P1i x Q1i )

  + AV: Giá trị điều chỉnh cổ phiếu

  2. Khi huỷ niêm yết hay tổ chức niêm yết tiến hành giảm vốn, hệ số chia mới sẽ được tính như sau:

  D1 = D0 x V1 / ( V1+ AV)


  Nguồn:

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Vn-Index

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_th%E1%BB%8B_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ch%E1%BB%A9ng_kho%C3%A1n

  Trả lời bởi zik_xauxi
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư