| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  FDI là nguồn vốn của ngoại quốc đầu tư tại một quốc gia bản địa. Có hai dạng FDI: Một là nguồn vốn này vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp để hoạt động kinh doanh kiếm lời. Hai là nguồn vốn này bỏ tiền cho các công ty nội địa làm ăn qua việc mua cổ phiếu (stock).

  Loại đầu là FDI flow. Loại sau là stock.

  Trả lời bởi xuongrong_emiuanh
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư