| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Lời khyên là miễn phí,

  Phải trả tiền để nhận lời khuyên là hoạt động tư vấn.

  Nhà tư vấn này đi tìm kiến ý kiến của người khác rùi tư vấn lại để nhận tiền ... Botay.com

  Vậy thì, ai lại cho không chất xám để người khác nhận tiền bao giờ ... [:-/]

  Trả lời bởi allway_in_my_heart
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Nếu khách hàng của anh là người mang quốc tịch Việt Nam, ông ta có quyền tham gia trực tiếp việc mua bán bất động sản tại Việt Nam, còn nếu trong trường hợp khách hàng của anh là người mang quốc tịch không phải Việt Nam, thì ông ta phải ủy quyền cho 1 người hoặc 1 công ty, tổ chức có mặt tại Việt Nam, và người được ủy quyền phải mang quốc tịch Việt Nam.Ông ta có thể đầu tư theo hướng :

  a)100% vốn nước ngoài:

  Mua đất để thực hiện việc kinh doanh theo ý muốn - bán lại, hoặc xây dựng trên mảnh đất đã mua.

  Trong trường hợp xây dựng, ông ta có thể thuê đất của UBND phường, thuộc địa bàn của dự án, trong thời gian kinh doanh như bản kế hoạch đầu tư sẽ trình bày với UBND phường thuộc địa bàn đầu tư.

  b)Đầu tư hợp tác:

  +) Cùng góp vốn để mua bán bất động sản với đối tác là người mang quốc tịch Việt Nam

  +) Trường hợp khách của anh muốn xây dựng trên 1 mảnh đất tại Việt Nam thì có thể hợp tác với doanh nghiệp hoặc cá nhân Việt Nam theo hình thức đang khá phổ biến,đó là bên phía Việt Nam sẽ góp đất ,còn khách hàng của anh sẽ góp vốn để xây dựng.

  *Tất cả những hình thức kinh doanh liên quan đến mua bán, thuê đất tại lãnh thổ Việt Nam, phải được thông qua bởi giấy phép đầu tư, thuê đất hoặc mua đất của sở kế hoạch đầu tư, sở nhà đất,và các cơ quan có thẩm quyền thuộc địa bàn đầu tư.

  Trả lời bởi synyoen
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Đầu tư