| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Tư cách pháp nhân là pháp lý được nhà nước công nhận hợp pháp trong cộng đồng xã hội ,có quyền bình đẵng trước pháp luật .

  Trả lời bởi Farnall
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Pháp nhân là một định nghĩa luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế. Về pháp nhân có rất nhiều quan điểm, nhưng quan trọng nhất pháp nhân chỉ ra được các thực thể hội đoàn có những biểu hiện tương tự như thể nhân. Pháp nhân có nhiều định nghĩa, song theo pháp luật Việt Nam thì pháp nhân là những tổ chức có tư cách tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây (điều 84 - Bộ Luật Dân Sự 2005): 1. Được thành lập hợp pháp; 2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; 3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; 4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

  J.

  Trả lời bởi hoang_ns2000
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường