| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Trong bảng cân đối kế toán, có những chỉ tiêu được định nghĩa khác nhau, cách tính cũng khác nhau, nhưng giá trị phải bằng nhau. Đó là tiêu chuẩn đánh giá bảng cân đối kế toán là đúng. Cũng vì vậy mà có tên là "Bảng cân đối kế toán".

  Áp dụng cho trường hợp bạn hỏi:

  Nguồn vốn = tất cả những gì doanh nghiệp có để kinh doanh, bao gồm vốn cố định và vốn lưu động.

  Tổng tài sản là tất cả những gì doanh nghiệp huy động để kinh doanh, bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ.

  Nếu hai giá trị này không bằng nhau thì đã có ai biển thủ một phần tài sản của doanh nghiệp, hoặc kế toán làm sai.

  Nói theo cách nói của dân gian:"Chỉ có mày với ba mà con tôm biến đâu mất rồi?"

  Chúc may mắn và thành công!

  Trả lời bởi little_joung_yohao_1996
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Theo mình thì câu trả lời trên hơi bị ngược.

  Tài sản của đơn vị thể hiện trên bảng cân đối kế toán là toàn bộ những gì đơn vị hiện có. Nó tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các chỉ tiêu trên bảng cđkt: tiền, hàng, công nợ, tài sản cđ,...

  Nguồn vốn là phần thể hiện nguồn gốc hình thành nên các tài sản hiện có của đơn vị đã được thể hiện bên kia đó là từ các nguồn: đi vay, tự có (chủ sở hữu), các khoản nợ phải trả người khác,...

  Do đó chắc chắn là tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn.

  Trả lời bởi baby_thanhvan45
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường