| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • 1. qt là một khoa học vì:

  + quản trị ra đời cùng với sự sự xuất hiện của phân công hợp tác lao động, của thực tiễn hoạt động kinh tế , xã hội => các công trình nghiên cứu về qt ra đời.

  + qt đòi hỏi phải nhận thức và vận dụng các quyluâtk kinh tế xã hội .

  +sử dụng các thành tựu khoa học khác như: toán kinh tế, tịn học, công nghệ kinh tế , thống kê...

  2. qt là một nghệ thuật vì:

  + vì thực tiễn hđ kd luôn thay đổi=> nhà qt ko đc vận dụng một cách cứng nhắc mà fai sáng tạo.

  + nghệ thuật quản trị là quan trọng song fai coi khoa họa qt là nền tảng.

  + nghệ thuật qt là tài nghệ của nhà qt trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra 1 cach khéo léo, có hiệu quả.

  ngoại 2 cái trên qt còn là 1 nghề nữa!

  thân!

  Trả lời bởi congchuaphenphen
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  quản trị vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính Ma thuật

  Trả lời bởi volamrong147_tk4
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường