| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Khác nhau là : Sàn vàng VN chơi đểu nhà đầu tư lắm. Còn giá thì không theo giá thế giới, trong khi vẫn dùng giá TG để làm chuẩn, lại còn nhân tỷ giá và thêm các khoản phí trời ơi nữa. Lỗ trăm bề luôn.


  Nguồn:

  Tự tôi.

  Trả lời bởi fallinlove_bmt2007
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường