| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • cty tNHH CO 2 LAO DO LA TNHH 1 thanh vien (giong nhu DNTN) CHI LA duoc mien thue. va TNHH 2 THANH VIEN TRO LEN. vA CO THE CHUYEN VON TU NGUOI NAY SANG NGUOI KHAC VOI CAC THANH VIEN DE DANG TUY NHIEN DE CHUYEN VON CO NGUOI NGOAI THI PHAI DC SU DONG Y CUA CAC THANH VIEN CON LAI. VA NGUOI DUNG DAU TNHH 1 THANH VIEN THI CO TU CACH PHAP NHAN NHUNG NEU TU 2 TV TRO LEN THI TU CACH PHAP NHAN CHINH LA CTY. BAN CO THE XEM QUA SACH LUAT AP DUNG TRONG KINH DOANH BAN O CAC NHA SACH HOAC DEN TRUONG NGOAI THUONG MUA SE RO VAN DE NAY HON.

  Trả lời bởi matlimdim_anduahau1010
  ăm trước
  0 0
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Thứ nhất là pháp luật quy định thế.

  Thứ 2 là bảo vệ thành viên còn lại.

  Đấy là trong trường hợp Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Còn nếu là Công ty TNHH 1 thành viên thì đơn giản hơn nhiều, vì chỉ có duy nhất một thành viên nên việc chuyển nhượng do người đó quyết định.

  Trả lời bởi volamrong147_tk4
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường