| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Nó cho thấy xu hướng, nhịp điệu và cường độ biến động của hiện tượng. Ngoài ra có thể chỉ ra nguyên nhân gây nên sự biến động.

    Trả lời bởi conan_daubu
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường