| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    Chủ động tự quyết định mọi hoạt động của công ty mà không phải chờ thông qua Hội đồng thành viên như những công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Chúc sức khỏe bạn.

    Trả lời bởi conan_daubu
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường