| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
 • Câu trả lời được chấp nhận

  Từ "khâu" là gì vậy bạn?

  Một hệ thống tài chính gồm các cấu phần sau:

  - Thị trường tài chính

  - Công cụ tài chính (hay còn gọi là tài sản tài chính)

  - Định chế tài chính trung gian

  - Ngân hàng trung ương

  - Thể chế tài chính

  Trả lời bởi batnapmoto_aloanhha95
  ăm trước
  0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường