| Đăng nhập qua LiketLy 

trả lời
  • Câu trả lời được chấp nhận

    2 cái này sẽ khác nhau ở thời hạn (Chiến lược: dài hạn; tác nghiệp: ngắn hạn), phạm vi (Chiến lược: toàn DN; tác nghiệp: ở bộ phận) và tác dụng của nó (chiến lược: hướng phát triển; tác nghiệp: hoạt động cụ thể). Vân vân và vân vân bạn có thể suy nghĩ thêm :D

    Trả lời bởi trailangthang_gapgaicohon
    ăm trước
    0 0
Những câu hỏi tương tự
Câu hỏi từ Thể loại Kinh tế, Thị trường